Yr Ynys Hud

YR YNYS HUD

Language: Cymraeg

Illustrated by: Fran Evans

ISBN: 9781843234012

Current Publication Date: 2005

Format: Paperback

Number of Pages: 32

Title available as:

£2.00
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

'Croeso i'r ynys hud,' meddai'r creadur bach, bach. 'Rydym wedi bod yn disgwyl amdanoch chi.'

Pwy fedddyliodd y gallai byd Gruff, a'i gi ffyddlon Tods, newid cymaint wrth ddod o hyd i ddarn disglair o arian ynghanol llwch marchnad Tyddewi? Ond mae'r darn arian hwnnw'n arwain y ddau, a Smwffi'r gath ar antur ryfeddol yn llawn hud a lledrith, i'r ynys ddirgel sy'n gartref i'r tylwyth teg. Mae'r tri ymwelydd wrth eu bodd yno ynghanol bwrlwm y miwsig, chwerthin ac arogl blodau melys. Ceir yno falwod sy'n ceisio dawnsio a phryfed sy'n gwenu, heb sôn am fabanod sy'n cysgu ym mhetalau'r blodau. Trueni na allent aros yno am byth!