Trosiadau / Translations: Y LÔn Wen / The White Lane

TROSIADAU / TRANSLATIONS: Y LÔN WEN / THE WHITE LANE

Language: bilingual/dwyieithog

Translated by: Gillian Clarke

ISBN: 9781848510166

Current Publication Date: 2009

Format: Paperback

Number of Pages: 308

Title available as:

£12.99
  1. About the book
  2. Translated Description
  3. Book Reviews

Details

Cydnabyddir yn ddaimau mai Kate Roberts yw 'brenhines ein llên' yn y Gymraeg.

Mae'r cyfieithiad cyflawn cyntaf o'i hunangofiant i ymddangos yn Saesneg yn dwyn agosatrwydd a chyfoeth idiomatig llais yr awdur i glyw'r gynulleidfa, a hynny drwy gyfrwng cyfieithiad sensitif ac atgofus Gillian Clarke.

Yn unol â thraddodiad yr hunangofiant Cymraeg, cyflwyna Kate Roberts gymuned yn hytrach nag unigolyn i ni.

Caiff y darllenydd ei dywys ganddi drwy bentref bach Rhosgadfan, lle y'i magwyd ar droad y ganrif ddiwethaf, a cheir portread gonest ohoni ei hun fel merch ifanc deimladwy nad oedd ganddi mo'r syniad lleiaf y byddai'n enwog ryw ddydd.

Bydd y testun Cymraeg-Saesneg cyfochrog hwn yn swyno darllenwyr yng Nghymru a thu hwnt.