Tân Ar Y Comin

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781785620850

Dyddiad Cyhoeddi: 2015

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 176

Teitl ar gael ar ffurf:

£5.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Yng nghanol storm o fellt a tharanau, mae carafán sipsiwn yn cyrraedd comin Glanrhyd.  Ond pwy oedd i wybod fod y noson honno yn mynd i fod mor dyngedfennol yn hanes Tom Boswel ac Alff, ei dad-cu?

Wrth orwedd yn wlyb domen yn y garafán, daw Alff, yr hen sipsi, i sylweddoli fod y diwedd wedi dod.

O hynny ymlaen, yn unig ac amddifad, mae'n rhaid i Tim wynebu'r byd mawr ar ei ben ei hun...