Tacsi I'r Tywyllwch

Language: Cymraeg

ISBN: 9781785620447

Current Publication Date: Hydref 2018

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 143

Title available as:

£8.99
  1. About the book
  2. Translated Description
  3. Book Reviews

Details

Dydi Madog, gyrrwr tacsi o Fangor, ddim yn cael diwrnod da. Yn y bore, mae'n hebrwng corff ei fam i'r Amlosgfa. Erbyn diwedd y noson, bydd hefyd wedi colli'i gariad mawr. Ond ble'r aeth hi? Pam ei bod hi wedi diflannu? Wrth dalu am wasanaeth y cyn-dditectif Ian Robertson i ymchwilio i'r mater, mae Madog yn codi ambell i garreg na ddylai'i gwaelod weld olau dydd fyth.