Swigod: Cyfrinach Plas Hirfryn

SWIGOD: CYFRINACH PLAS HIRFRYN

Language: Cymraeg

Illustrated by: Maria Royse

ISBN: 9781848513990

Current Publication Date: 2011

Format: Paperback

Number of Pages: 168

Title available as:

£4.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Mae gweld arwydd 'Ar Werth' o flaen eu cartref nhw yn Rhif 3, Stad Rhydwen yn dorcalon i'r efeilliaid Hanna a Harri James. Â'u tad allan o waith ers rhai misoedd, does dim llawer o ddewis gan y teulu ond symud.

Ychydig ddyddiau wedi'r Nadolig, yn dilyn ymweliad gan wraig mewn Mercedes du, daw tro ar fyd a chyfle am swydd a chartref newydd ym Mhlas Hirfryn gerllaw. Mae pawb ar ben eu digon! Ond dim ond dechrau'r stori yw hynny...

Nofel antur gyffrous sy'n llawn cyfrinachau a dirgelwch o waith yr awdures boblogaidd Siân Lewis