Strach: SÊr Y Nos

STRACH: SÊR Y NOS

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848512467

Current Publication Date: 2011

Format: Paperback

Number of Pages: 152

Title available as:

£4.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Mae Belinda Sara, Elen a Gwion wrth eu bodd yn cael bod yn aelodau o Sêr y Nos, y grŵp mwyaf cŵl i'r byd roc Cymraeg ei weld erioed. Gyda'u perfformiadau gwefreiddiol a'u gwisgoedd arbennig mae pobl ifanc Cymru wedi gwirioni'n llwyr arnyn nhw. Ond ychydig iawn sy'n gwybod am eu hanturiaethau cyffrous pan na fyddan nhw'n rocio...

Diolch i BB, eu rheolwr rhyfeddol, mae aelodau'r grŵp yn defnyddio'r dechnegol fwyaf modern i erlid dihirod dros Gymru gyfan. Felly, gyda sôn am wenwyno yng Nghanolfan Ymwelwyr Hafod Eryri, mae Sêr y Nos yn defnyddio'u rocedi chwim i wibio i gopa'r Wyddfa i ymchwilio. Ond nid dyma'r unig achos sy'n denu sylw. Tybed a all Sêr y Nos ddatrys yr holl ddirgelwch cyn y bydd hi'n rhy hwyr, neu a fydd pethau'n mynd yn drech na nhw?

Dyma nofel dditectif gyffrous gan yr awdur amryddawn Martyn Geraint