Sali Mali


Cliciwch yma i ddarganfod mwy am barti pen-blwydd Sali Mali yng Nghaerfyrddin

Click here to find out more about Sali Mali's birthday party in Carmarthen.


Posteri Gwisgwch Oren i'w lawrlwytho / Downloadble Wear Orange posters.

Poster "Gwisgwch oren" efo lle gwag i ddyddiad / "Wear orange" poster with blank date.             


Gweithgareddau a ryseitiau i'w lawrlwytho / Downloadable activities and recipes.

Smŵddi Sali Mali / Sali Mali Smoothie

 

Crëwch faneri / Make Your Own Bunting


Teisen Leim ac Oren Sali Mali / Sali Mali Lime and Orange Cake


Teisen Gaws Fricyll / Apricot Cheesecake


Ffriter Corn / Corn Friters


Teisennau Cnau Coco mewn côn / Coconut Cupcake Cornets


Tudalennau lliwio / Colouring-in activities

 

         


Bydd gwybodaeth bellach am ddathliadau Penblwydd Sali Mali yn dod yn fuan. Cysylltwch â: salimali@gomer.co.uk i logi gwisg Sali Mali ac am unrhyw ymholiadau eraill.

Further information about Sali Mali's Birthday celebrations will be available soon. Contact: salimali@gomer.co.uk to book the Sali Mali costume and for other enquiries.