Patagonia: Byd Arall / Otro Mundo / Another World

PATAGONIA: BYD ARALL / OTRO MUNDO / ANOTHER WORLD

Language: bilingual/dwyieithog

Illustrated by: Ed Gold

ISBN: 9781848514379

Current Publication Date: 2012

Format: Hardback

Number of Pages: 176

Title available as:

£19.99
  1. About the book
  2. Translated Description
  3. Book Reviews

Details

Patagonia: gweledigaeth gyfareddol un dyn o bresennol nad yw byth yn colli golwg ar ddoe. Trwy weu tirweddau diffaith ond hardd ynghyd ag wynebau cofiadwy o gwmpas presenoldeb canolog cymunedau a diwylliant Cymreig ar gyfandir pell, dyma gofnod byw o fywyd ym Mhatagonia ar ddechrau'r unfed ganrif ar hugain. Ymfudodd y fintai gyntaf o Gymry i sefydlu'r Wladfa yn 1865, a bellach mae'r bedwaredd a'r bumed genhedlaeth yn parhau i fyw hanes pennod unigryw yn hanes Cymru.

Yn y gyfrol tair-ieithog hon o ffotograffau trawiadol, mae Ed Gold yn dangos ei ddawn drwy adlewyrchu pob agwedd o fywyd. Cafodd ei ysbrydoli gan ei ddiddordeb yng Nghymru ac mewn cofnodi bywydau pobl sy'n rhan o ddiwylliant hanesyddol bwysig. Treuliodd Ed ddwy flynedd a hanner yn creu corff o waith arwyddocaol ym Mhatagonia. Ceir detholiad o oreuon ffrwyth ei lafur yma