Pass Y Sugnydd Llwch Darling

Iaith: Cymraeg

Arlunydd: Hywel Griffith

ISBN: 9781785622403

Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2018

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 40

Teitl ar gael ar ffurf:

£4.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Cyfieithiad
  3. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Mae Lucy Owen yn darllen y newyddion ar y teledu ac mae hi’n dysgu Cymraeg. Mae Lucy yn hoffi hwfro! Mae Rhodri Owen, ei gŵr, yn cyflwyno Heno ar y teledu. Mae’r cwpwl yn mynd allan am y diwrnod i fwynhau picnic gyda Gabriel, eu mab 10 oed. Mae’r diwrnod yn llawn antur wrth i lawer o bethau fynd yn anghywir. Mae Rhodri yn gweithio y noson honno ar raglen deledu ond fydd e’n cyrraedd y gwaith mewn un darn? Fydd e’n edrych yn ddigon taclus i fynd o flaen y camera?