DATGANIAD I’R WASG

Nan a’r Sioe Fawr

Nofel i blant am anturiaethau Nan, yr ast ddefaid.

Nan a'r Sioe Fawr

Nofel i blant gan y cyflwynydd radio a theledu, Ifan Jones Evans, yw Nan a’r Sioe Fawr. Dyma’r ail nofel yng nghyfres newydd Roli Poli i blant rhwng 7 a 9 oed, a’r tro hwn cawn hanes anturiaethau Nan, yr ast ddefaid, ar fferm yng ngorllewin Cymru.

Does dim llonydd i’w gael i Nan. Mae hi wrth ei bodd yn helpu Defi ar fferm Ty’n Rhiw. O hel defaid o’r mynydd i gwrso a chorlannu lawr ar glôs y fferm, does neb yn well yn ei gwaith na Nan. Ond, a hithau’n fore’r Sioe Fawr yn Llanelwedd, mae yna broblem wrth i Nan sylweddoli fod Huw yr hwrdd ar goll!

Gydag arlunwaith hardd Petra Brown a thestun gymharol syml, fydd y gyfrol hon yn annog plant i ddarllen mwy.

Mae Ifan Jones Evans yn wyneb cyfarwydd ar raglenni amaethyddol S4C, ac mae’n cyflwyno C2 ar BBC Radio Cymru hefyd. Nan yw’r ast a brynodd ar gyfer ffilmio rhaglen Y Porthmyn ar S4C, felly mae hithau’n dipyn o seren deledu hefyd.

__________________________

 

Manylion Llyfryddol

Nan a’r Sioe Fawr

ISBN: 9781785621093

Awdur: Ifan Jones Evans

Pris: £4.99

Clawr Meddal, 48 tudalen

Gwasg Gomer

 

Hefyd yn y gyfres:

Siencyn a’r Gêm Rygbi

ISBN: 9781785621338

Awdur: Tanya L. James; Ion Thomas (addas.)

Pris: £4.99

Clawr Meddal, 48 tudalen

Gwasg Gomer

 

Mae Nan a’r Sioe Fawr ar gael yn eich siop lyfrau leol neu’n uniongyrchol wrth y cyhoeddwyr, Gwasg Gomer: www.gomer.co.uk / 01559 363090

Am fwy o wybodaeth, copïau adolygu, jpegs o’r clawr neu luniau o’r tu mewn cysylltwch â: elen@gomer.co.uk / 01559 363090