Lansiad Seren y Dyffryn

NOSON I DDATHLU PARTNERIAETH GOMER AG YSGOL BRO TEIFI AC I LANSIO NOFEL NEWYDD I BLANT GAN BRANWEN DAVIES

 Ar nos Fawrth, 1af o Dachwedd bydd noson lansio partneriaeth Gomer ag Ysgol Bro Teifi yn Llyfrgell yr ysgol. Yn ogystal, bydd Branwen Davies, awdures newydd a chyn-ddisgybl o’r ardal, yn lansio ei nofel gyntaf i blant, Seren y Dyffryn, yno. Dyma noson i ddathlu’r cydweithrediad rhwng y ddau le ac i gael blas ar nofel newydd sbon. Bydd hefyd cyfle i weld y stôr arbennig o lyfrau mae’r Wasg wedi rhoi i lyfrgell yr ysgol a chael cip o amgylch yr adnoddau newydd sydd yno.

 Nofel afaelgar gyntaf Branwen Davies yw Seren y Dyffryn, awdures sy’n gyfarwydd iawn â byd ceffylau ac sy’n byw yn ardal Llandysul. Mae’r stori yn un ysgafn ac yn seiliedig ar helyntion merch ifanc sydd wrth ei bodd â cheffylau. Mae ysgrifennu cryno a chlir y nofel yn addas i blant rhwng wyth ac unarddeg mlwydd oed. Gydag arlunwaith Jessica Thomas yn addurno sawl tudalen, fydd y gyfrol hon yn annog plant, sydd yn dwlu ar geffylau, i ddarllen.

“Wedi cyfnod gweddol anodd gartref a’i rhieni wedi gwahanu, mae Cadi Rowlands wrth ei bodd yn cael anghofio’r cyfan drwy ymweld â fferm Blaendyffryn, a’i ffrind arbennig, Seren – un o’r merlod prydferthaf i gael ei magu gan y fridfa erioed. Wrth i’r berthynas rhwng y ddwy ddatblygu, dyna ddechrau ar ambell antur gyffrous hefyd!”

Mae Branwen wedi bod yn gweithio ym myd y cyfryngau ers dros ugain mlynedd bellach, gan weithio gyda chwmnïau fel Pedol, BBC Wales a Telesgop, ond mae hi wedi dablo mewn caws a gwlân hefyd! Erbyn hyn mae hi wedi symud yn ôl i Ddyffryn Teifi ac yn fam i ddau blentyn ifanc iawn. Mae hi’n dwlu ar ysgrifennu’n greadigol a chystadlu gyda’i cheffylau mewn sioeau dressage.

Cyn y noson bydd Branwen yn cynnal sesiwn o weithgaredd yn seiliedig ar Seren y Dyffryn gyda disgyblion blwyddyn 6 ar ddydd Llun, 31ain o Hydref.

 

Bydd croeso i bawb yn y lansiad. Ond gan fod cyfyngiadau ar y niferoedd yn Llyfrgell yr ysgol, os hoffech fynychu’r noson, cysylltwch â Gomer erbyn 25ain o Hydref: elen@gomer.co.uk / 01559 363090.