Bydd Dr Wynne Davies yn lansio ei hunangofiant ym Mhafiliwn Cymdeithas y Merlod a'r Cobiau Cymreig yn sioe Llanelwedd, Dydd Mawrth, 21ain o Orffennaf am 2 o'r gloch Dr Wynne Davies will be launching his autobiography at the WPCS Pavilion at the Royal Welsh Show on Tuesday, 21st of July from 2pm