Mae Gwasg Gomer yn falch iawn o longyfarch Sarah Reynolds ar gyrraedd rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn 2016. Bydd ei nofel gyntaf yn y Gymraeg, Dysgu Byw, yn cael ei chyhoeddi gan Gomer yn yr hydref eleni.

Mae Sarah, sy’n dod yn wreiddiol o Reigate yn Surrey, wedi bod yn dysgu Cymraeg ers tua phum mlynedd bellach ac mae’n rhugl yn y Gymraeg. Cwrddodd â’i darpar ŵr mewn bar yn Llundain, boi o Gaerfyrddin yw e, ac wedi iddyn nhw gwrdd, daeth y Gymraeg, iaith y nefoedd, yn iaith cariad i’r ddau. Ar y pryd, roedd y ddau’n gweithio ym myd teledu yn Llundain ac yn mwynhau’r bywyd dinesig, roedd Sarah’n gweithio i gyfresi fel Big Brother.

Ar ôl priodi parhaodd y ddau i fyw yn Llundain am sawl blwyddyn ac er bod Sarah wedi bod yn cael rhai gwersi Cymraeg tra’r oedd hi’n byw yno, aeth ati o ddifrif i ddysgu’r Gymraeg wedi iddyn nhw benderfynu symud i Gymru ac i Gaerfyrddin.

Bu Sarah’n gweithio i Gwmni Teledu Telesgôp am gynfod cyn dechrau teulu a bellach maen nhw’n deulu bach o bedwar yn byw yng Nghaerfyrddin ac mae Sarah wedi magu gwreiddiau newydd yn y dre. Mae’r ddau ohonyn nhw’n magu’r plant drwy gyfrwng y Gymraeg yn llwyr ac yn mwynhau bywyd yn y gorllewin gwâr.

Mae nofel Sarah yn Gymraeg, Dysgu Byw, yn nofel hynod ddoniol, romp comig sy’n dilyn hynt a helynt criw o dysgwyr mewn dosbarth nos ond nid nofel i ddysgwyr yw hon, o na! Mae’r nofel yn dechrau gyda hanes tiwtor y dosbarth, Siwan, sy’n dymuno bod yn unrhyw le arall ond yn sefyll o flaen y criw amrywiol o ddysgwyr, oherwydd bu Siwan yn actores yn Pobol y Cwm ar un adeg (nid bod neb yn cofio hynny) ac mae hi’n dymuno bod yn ôl yn seren ar y sgrin, nid yn gwywo wrth wrando ar bobl yn manglo’r iaith ac yn merwino’i chlustiau.

Mae gan bob un o’r cymeriadau stori ac fe glywn yr hanes i gyd drwy’r lleisiau unigol, rhai ohonynt yn cuddio pethau, rhai ohonynt ddim yn union fel y maent yn ymddangos. Un peth sy’n sicr, bydd digon o chwerthin. Mae Sarah wedi defnyddio peth o’i phrofiadau hi o ddysgu’r Gymraeg a’i blethu i’r testun, ‘Dyw’r daith ddim wedi bod yn hawdd wrth i fi ddysgu ond rydw i wedi chwerthin llawer ar hyd y ffordd. Ro’n i eisiau rhannu peth o’r straeon hynny gyda phobl ynghyd â phrofiadau pobl eraill dwi’n nabod sydd wedi dysgu hefyd.’

Rydyn ni i gyd yn nabod dysgwyr, maen nhw’n rhan o’n bywydau ni – hen bryd i ni gael nofel amdanyn nhw! Llongyfarchiadau mawr i Sarah ar ei llwyddiant.