DATGANIAD I’R WASG

Cymru’n cael blas ar Blas…

Mae llyfr coginio BLAS / TASTE yn tasgu oddi ar y silffoedd!

Cymaint yw’r galw am gyfrol newydd Lisa Fearn fel y bu'n rhaid i'r wasg fynd i adargraffiad er mwyn cyflenwi’r awydd amdano.

Dywed llefarydd ar ran y cyhoeddwr GOMER: “Ry’n ni’n hapus iawn i weld fod cyfrol gan awdures newydd yn apelio at fola a llygaid gymaint o ddarllenwyr, cogyddion cartre a bwytawyr Cymru!

“Mae’n anrheg grêt yn llawn ryseitiau hawdd i’w dilyn ac mae'r genedl yn amlwg yn cael blas mowr ar y gyfrol!"

 

PRESS RELEASE

A Tasty Gift from Wales…

Cookery book BLAS/TASTE has been selling like hot cakes!

Gomer Press has reprinted before Christmas to keep up with the high demand for Lisa Fearn’s new recipe book.

A spokesperson said on behalf of GOMER:

"We're very happy to see that a book by a new author has appealed to so many readers, cooks and people who enjoy good food across the country.”

“It is a wonderful gift book, full of easy-to-follow recipes to make your mouth water this Christmas!"

Ar gael yn eich siop lyfrau leol neu ar: / Available at your local bookshop or from:

http://www.gomer.co.uk/index.php/blas-taste.html

Am fwy o wybodaeth, copi adolygu, jpeg o’r clawr neu fanylion cyswllt yr awdur, cysylltwch â: Gwasg Gomer: marchnata@gomer.co.uk / 01559 363090 For more information / review copy / jpeg of the book cover or author contact details, please contact: Gomer Press: marketing@gomer.co.uk / 01559 363090