Ôl Troed T.llew

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848512443

Current Publication Date: 2011

Format: Paperback

Number of Pages: 112

Title available as:

£6.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Deg taith lenyddol yn seiliedig ar fywyd a gwaith T.Llew Jones.

Fuoch chi yng Nghwm Alltcafan? Groesoch chi Draeth y Pigyn erioed? Ydych chi'n gwybod ble mae'r llefydd gorau i smyglo? Mae'r gyfrol hon yn rhoi cyfle i chi gerdded ar hyd llwybrau milltir sgwâr T.Llew Jones, un o'n hawduron enwocaf ac anwylaf ni.

Mae'r awdur, Jon Meirion Jones, yn gyn brifathro, yn fardd, yn olygydd ac yn dywysydd cymdeithasau o amgylch y fro. Brodor o Langrannog ydyw sy'n adnabod y cilcyn hwn o'n gwlad fel cefn ei law ac mae ganddo stôr o straeon am feirdd a llenorion lleol