Y Trydydd Peth

Y TRYDYDD PETH

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848510906

Current Publication Date: 2009

Format: Paperback

Number of Pages: 168

Title available as:

£6.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

"Mae George Owens yn 90 ac yn myfyrio ar natur dŵr: ar yr H a'r O, ond hefyd ar y 'trydydd peth' annirnad hwnnw sy'n gwneud dŵr yn dŵr. A dyma olrhain hanes perthynas George ag enghraifft benodol o'r elfen honno, sef afon fawr ei gynefin, Afon Dyfrdwy."
Tony Bianchi

"Mae'r nofel drwyddi draw yn dalp o wreiddioldeb llwyr a'r naratif yn byrlymu'n afreolus fel llif afon sy'n mynnu dilyn ei rediad ei hun. Efallai, y tu ôl i'r holl rethreg, gwelir hen ŵr ecsentrig a ffwndrus yn chwilio yn nyfroedd ei afon am y 'trydydd peth' hwnnw sy'n mynd i gwblhau gwead ei fodolaeth."
Elwyn Ashford Jones

"Y prif nodweddion yw'r dweud cynnil, teimladwy - ysgytwol mewn mannau - a'r ddawn i bendilio o'r dwys i'r doniol ac yn ôl."
Manon Rhys