Cant Y Cant

CANT Y CANT

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848511101

Current Publication Date: 2010

Format: Paperback

Number of Pages: 144

Title available as:

£7.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

100 o ddarnau darllen i ddysgwyr

Sut mae’r cwrs Cymraeg yn mynd?
Mae’n mynd yn dda iawn, diolch.
Wyt ti’n darllen Cymraeg hefyd?
Weithiau, ond mae nofelau Cymraeg yn hir iawn!
Beth am ddarllen dim ond 100 gair?
Dim problem!
Mae angen geirfa ar ddysgwyr hefyd . . .
Rwy’n cytuno – cant y cant.

100 o eiriau, cant o bynciau. Mae rhywbeth yn y llyfr hwn ar gyfer pawb! Pob hwyl i chi wrth ymarfer ac ymestyn eich gafael ar yr iaith Gymraeg.


pwnc/pynciau - subjects
pob hwyl - all the best / good luck
ymarfer - to practise
ymestyn - to extend
gafael - grasp