Canu, Ceir A Cobs

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848515499

Current Publication Date: 2014

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 152

Title available as:

£7.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Dyma hunangofiant diflewyn-ar-dafod Ifor Lloyd; mae'n olrhain ei hanes o ddyddiau cynnar ei fagwraeth yng Nghrug-y-bar, drwy ei yrfa gynhyrfus a'i fentergarwch blaengar yn sefydlu garej gwerthu ceir hyd at heddiw a'i fusnes magu cobiau llwyddiannus ym Mridfa Derwen, Pennant, ar y cyd â'i wraig Myfanwy. 

 

Mae rhai ohonom yn lwcus os byddwn ni'n byw un bywyd yn dda, ond mae Ifor wedi llwyddo i fyw tri bywyd llawn iawn mewn tri maes tra gwahanol.  Mae'n enwog am dri pheth a'r tri pheth hynny - y canu, ceir a'r cobs - wedi'u plethu i'w fywyd mor rhwydd.  Cred Ifor fod llinach a gwaed yn bethau pwysig iawn, nid yn unig gyda cheffylau ond hefyd gyda phobol.  Anodd tynnu dyn oddi ar ei dylwyth.