Catrin Dafydd

Catrin Dafydd

Graddiodd yr awdures, y bardd a’r perfformiwr Catrin Dafydd o Brifysgol Cymru, Aberystwyth. Enillodd y Fedal Lenyddiaeth yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd yn 2005 ac mae’n gweithio nawr fel awdur llawrydd. Yn ogystal ag ysgrifennu sgriptiau ar gyfer yr opera sebon boblogaidd Pobol y Cwm, mae Catrin yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau llenyddol, artistig a gwleidyddol. Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf Pili Pala gan wasg Gomer yn 2006 a rhoddwyd nofel Saesneg gyntaf Catrin, Random Deaths and Custard, ar restr fer gwobr ‘Spread the Word: Books to Talk About’ yn 2009. Daw Catrin yn wreiddiol o Waelod-y-Garth a bellach mae'n byw yng Nghaerfyrddin. Llun yr awdur: sionedania.com

Gweld llyfrau'r awdur