Hanes Atgas: Y Tuduriaid Trafferthus A'r Stiwartiaid Syrffedus

HANES ATGAS: Y TUDURIAID TRAFFERTHUS A'R STIWARTIAID SYRFFEDUS

Language: Cymraeg

Illustrated by: Graham Howells

ISBN: 9781843235163

Current Publication Date: 2006

Format: Paperback

Number of Pages: 144

Title available as:

£5.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Yr ail gyfrol mewn cyfres newydd a gwreiddiol sy'n cyflwyno hanes Cymru mewn modd doniol a difyr i blant. Mae pawb yn gwybod bod hanes yn gallu bod yn ofnadwy o ddiflas ac atgas - yn enwedig pan mae'r athrawon yn mynd ymlaen...ac ymlaen...ac ymlaen! Ond oeddech chi'n gwybod fod:
- Pobl yn cael eu berwi'n fyw mewn olew yng nghyfnod y Tuduriaid trafferthus a'r Stiwartiaid syrffedus?
- Ambell ŵr yn mynd â'i wraig i'r ffair i'w gwerthu fel anifail?
- Un esgob mor hoff o grogi pobl nes iddo grogi un dyn oedd wedi marw'n barod?

Dysgwch fwy am y lloffruddion lloerig, yr ysgolion ysglyfaethus a'r gemau gwarthus oedd i'w cael yn y cyfnod modern cynnar.
Darllenwch am y cweryla cythryblus, y ffynhonnau ffantastig a'r môr-ladron mileinig....

Mae'r cyfan yn y llyfr Hanes Atgas hwn.
Byddwch yn gwybod mwy na'ch athrawon wedyn am hanes Cymru adeg y Tuduriaid trafferthus a'r Stiwartiaid Syrffedus!