Hanes Atgas: Y Ddau Ryfel Byd Enbyd

HANES ATGAS: Y DDAU RYFEL BYD ENBYD

Language: Cymraeg

Illustrated by: Graham Howells

ISBN: 9781848512962

Current Publication Date: 2011

Format: Paperback

Number of Pages: 160

Title available as:

£5.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Pwy sy'n meddwl bod hanes yn ddiflas? Wel dyma gyfrol sy'n llawn ffeithiau difyr a diddorol nad yw hyd yn oed eich athrawon wedi dod ar eu traws eto! Cewch atebion i gwestiynau dyrys fel:

Beth oedd yr holl ganu Cymraeg oedd yn dod o'r ffosydd?
Sut mae coginio sglodion mewn helmed?
Ble'r oedd holl drysorau'r Ail Ryfel Byd wedi eu cuddio?

Gwybodaeth handi iawn, meddech chi! A digon o ffeithiau ffiaidd a ffrwydrol am ymgyrchoedd ynfyd, arwyr arswydol, menywod mentrus, bwlis bril, creaduriaid cythreulig, troseddau trasig, cosbau creulon, rheolau rhyfeddol, tictactau trawiadol, ystadegau ysgytwol a dial dieflig. A hynny i gyd cyn dechrau ar y tips twp a'r swsus swnllyd!

Yn sicr, fe fyddwch chi ar flaen y gad ar ôl darllen Hanes Atgas Y Ddau Ryfel Byd Enbyd