Hanes Atgas: Y Celtiaid Cynhennus A'r Rhufeiniaid Rhyfygus

Iaith: Cymraeg

Arlunydd: Graham Howells

ISBN: 9781848517660

Dyddiad Cyhoeddi: 2014

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 140

Teitl ar gael ar ffurf:

£5.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Hanes sy'n dweud y gwir atgas i gyd!

Celtiaid? Rhufeiniaid? Pwy oedden nhw, tybed?  Wel, dyna'r bobl gynhennus a rhyfygus y mae eu hanes atgas nhw'n cael ei adrodd yn y gyfrol hon.  Yn gawl blasus o ffeithiau a chwedlau difyr, dyma gyfle i holi:

  • Tybed oedd y Celtiaid yn bod o gwbwl?
  • Pam mai noson Galan Gaeaf oedd noson fwyaf brawychus y flwyddyn i bob carcharor Celtaidd a throseddwr trychinebus?
  • Pa ddefnydd oedd gan y Rhufeiniaid i ymennydd llygod?
  • Pam nad yw'n syniad da i wisgo toga yng Nghymru?

Un peth sy'n sicr, roedd y Celtiaid cynhennus a'r Rhufeiniaid rhyfygus wrth eu bodd yn ymladd a rhyfela, felly cewch yma ddigon o ffeithiau ffiaidd a straeon stranclyd am ffraeo ffyrnig a brwydro brawychus.  Ac nid dim ond y dynion oedd wrthi, cofiwch chi.  O na, roedd na fenywod oedd yn go handi ar faes y gad hefyd - nifer ohonyn nhw'n fwy galluog na'u gŵyr! Oedd, roedd gan bawb eu rhan i chwarae wrth greu'r holl hanes atgas hwn! 

 

Felly, gwisgwch eich helmed a'ch sandalau, cydiwch yn eich tarian ac i fyd y Celtiid cynhennus a'r Rhufeiniaid rhyfygus â ni!