Hanes Atgas: Oes Ofnadwy Victoria

HANES ATGAS: OES OFNADWY VICTORIA

Language: Cymraeg

Illustrated by: Graham Howells

ISBN: 9781843236757

Current Publication Date: 2007

Format: Paperback

Number of Pages: 144

Title available as:

£5.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Ydych chi eisiau profi eich bod yn gwybod mwy am Hanes Atgas y Cymry yn Oes Ofnadwy Victoria na’ch athrawon anwybodus? Wel, darllenwch y gyfrol gampus hon, ond beth bynnag wnewch chi, peidiwch â mynd â’r gyfrol i’r gwely gyda chi neu byddwch chi’n cael hunllefau helbulus am ddamweiniau dychrynllyd a sgandalau ysgeler, terfysgoedd trafferthus a streiciau chwarelwyr chwerw. Ond hoffech chi wybod pam fod
* Victoria bob amser yn gwisgo du ac yn edrych yn ddiflas?
* Merched Beca wedi dewis yr enw hwn ac nid Menywod Myfanwy neu Rocesi Rosina?
* Ysgolion Oes Ofnadwy Victoria mor ych-a-fi?

Hoffech chi ddysgu mwy am y troseddu truenus a’r cosbi chwerw, y terfysgwyr trychinebus a’r cymeriadau cŵl? A beth am yr arferion atgas, y cweryla a’r cecru; yr ofergoelion od a’r wyrcws wallgo?

Mae’r cyfan yn Oes Ofnadwy Victoria. Chewch chi mo’ch siomi.