Geiriadur Cynradd Gomer

Iaith: Cymraeg

Arlunydd: Graham Howells

ISBN: 9781859027585

Dyddiad Cyhoeddi: 2010

Ffurf: Clawr Caled

Nifer o Dudalennau 208

Teitl ar gael ar ffurf:

£13.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Geiriadur bywiog, llawn lliw sy'n ateb gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer plant Cyfnod Allweddol 2 (7-11 oed).

*3000 o ddiffiniadau clir
*240 o luniau lliw
*brawddegau enghreifftiol
*adran Saesneg-Cymraeg gynhwysfawr
*cymorth gyda gramadeg
*rhestri defnyddiol - rhifau, diwrnodau, misoedd, tymhorau, dyddiau gŵyl, enwau lleoedd, enwau gwledydd y byd.

Cyfrol hanfodol i'r ysgol a'r cartref

I ddarllen adolygiad o'r gyfrol cliciwch ar wefan gwales.com