Geiriadur Cymraeg Gomer

Language: bilingual/dwyieithog

ISBN: 9781843237853

Current Publication Date: 2016

Format: Clawr Caled

Number of Pages: 1344

Title available as:

£35.00
  1. About the book
  2. Translated Description
  3. Book Reviews

Details

Dyma eiriadur cyfoes ac angenrheidiol ar gyfer pawb sy’n defnyddio neu’n dysgu’r Gymraeg.

• 43,000 o gofnodion yn diffinio ystyr geiriau Cymraeg yn Gymraeg, ynghyd â’u cyfystyron

• geiriau Saesneg cyfatebol ar ddiwedd cofnod

• ymadroddion a phriod-ddulliau

• termau ar draws ystod o feysydd pwnc arbenigol

• geiriau ac ymadroddion estron

• brawddegau enghreifftiol

• arweiniad gramadegol ar sut i ddefnyddio’r geiriau, gan gynnwys treigladau

• patrymau rhedeg berfau ac arddodiaid a phatrwm cymharu ansoddeiriau

• labeli defnydd geiriau (anffurfiol, hynafol, etc.)

• adran Saesneg–Cymraeg yn ateb y cwestiwn ‘Beth yw’r gair Cymraeg am . . . ?’

A contemporary and essential dictionary for Welsh speakers and learners.


'Arwydd bod iaith yn fyw ac yn iach ac yn dal i ddatblygu yw fod galw am eiriaduron newydd o hyd; y mae'r campwaith hwn yn brawf o hynny - geiriadur clir a chyfoes sy'n gyforiog o wybodaeth diddorol, ac o ganllawiau am y defnydd o eiriau yn ogystal â'u hystyron.' Dafydd Iwan

'Yn ddi-os, dyma adnodd a fydd yn hynod o werthfawr i fyfyrwyr ystod eang o bynciau. Rwy'n ei groesawu'n fawr iawn.' Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

'Geiriadur anhepgor i bawb sy'n defnyddio'r Gymraeg heddiw. Carreg filltir ofnadwy o bwysig i'n hiaith.' Rhodri Morgan

'Testun sy'n rhoi ar unwaith stori wych mewn rhestrau iaith.' Mererid Hopwood