Llwybrau Cul

Language: Cymraeg

ISBN: 9781785622380

Current Publication Date: Tachwedd 2018

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 132

Title available as:

£8.99
  1. About the book
  2. Translated Description
  3. Book Reviews

Details

Pan mae tri byd yn taro yn erbyn ei gilydd, ydy unrhyw beth yn gallu aros yr un fath? Dydy Alfan ddim yn deall i ddechrau pam mae’r Siwan gyfoethog yn dangos diddordeb ynddo fo, pan mae o’n byw ar y stryd a heb ddim byd i’w gynnig iddi hi. Mae hi’n gofyn iddo ddod am benwythnos yng nghefn gwlad Cymru a mynd i barti teuluol. Mae o’n cytuno ac yn penderfynu ei bod yn well peidio holi gormod. Ond pan mae o’n cyfarfod ei brawd, Cai, daw Alfan i sylweddoli nad ydy bywyd mor syml â hynny. Yn ystod y penwythnos, daw cyfrinachau i’r wyneb sy’n clymu’r tri am byth.