Eiddwen Jones

Eiddwen Jones

Cafodd Eiddwen Jones ei magu ym mhentref bach Rhewl Mostyn, Sir y Fflint. Enillodd raddau BAdd, MA a PhD o Brifysgol Bangor. Yn ystod ei gyrfa bu’n brifathrawes ac yn swyddog addysg yng Nghlwyd. Mae hi eisoes wedi cyhoeddi dwy gyfrol o storïau byrion i blant, a their nofel i oedolion − dwy yn Saesneg ac un yn Gymraeg. Mae hi’n fam i ddau ac yn Nain i ddau ŵyr ac un wyres.

Books from this author