Y Teyrn

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848518049

Current Publication Date: 2014

Format: E-lyfr

Title available as:

£8.99
£8.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Damwain anffodus. Dyna farn Inspector Arthur Goss pan mae ymwelydd yn marw mewn tân ar faes carafannau’r Berig, tref fach ddel yng ngorllewin Cymru. Mae e’n ymddeol cyn hir, ac am osgoi cymhlethdodau. Mae ganddo ddigon o’r rheiny’n barod. Felly pam mae Gruffudd ap Brân, gŵr busnes llewyrchus lleol, mor awyddus i gau’r achos? Ai ei ddylanwad ef sy’n gwthio penaethiaid Goss i brysuro’i ymddeoliad? Wrth i amheuon dyfu, mae’n amlwg nad yw popeth fel mae’n ymddangos ar yr wyneb. Mae twyll a brad yn llechu yn y ddelfryd Gymreig y tu hwnt i olwg y twristiaid a’r trigolion. Rhaid i Goss weithredu yn y dirgel er mwyn cyrraedd at y gwir. Ac mae Branwen, merch Gruffudd, yn gymhlethdod pellach...