Traed Mewn Cyffion

Traed Mewn Cyffion

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848515192

Current Publication Date: 23/11/2012

Format: E-book

Number of Pages: 152

Title available as:

£6.99

* Required Fields

£6.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Prin y gall Jane Gruffydd ddychmygu'r caled sydd o'i blaen wrth iddi ddod yn wraig ifanc i dyddyn y Ffridd Felen. Mae ardal y chwareli yn sir Gaernarfon yn newid byd iddi o'i magwraeth ym Mhen Llŷn, a buan y daw i weld mai prin yw'r gobaith i ymryddhau o gyffion tlodi sydd mor dynn am ei thraed hi a'r gymdeithas. Pan ddaw'r Rhyfel Byd Cyntaf i dywyllu'r gorwel tybed a fydd hwn yn ddigon i dorri ysbryd Jane? Dyma nofel hir gyntaf Kate Roberts, un o awduron amlycaf Cymru, nofel a seiliwyd yn ei hardal enedigol, Rhosgadfan, ger Caernarfon. Ers ei chyhoeddi gyntaf ym 1936, bu'n ffefryn gan genedlaethau o ddarllenwyr Cymru oherwydd ei darluniad o ddycnwch a gwendidau pobl gyffredin