Y Stafell Ddirgel

Stafell Ddirgel

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848515208

Current Publication Date: 23/11/2012

Format: E-book

Number of Pages: 179

Title available as:

£6.99

* Required Fields

£6.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Ymdrechion Crynwyr ardal Dolgellau i addoli yn ôl eu dymuniad, a'u penderfyniad i hwylio i'r Amerig a chreu bywyd newydd yno yw cefndir y nofel.