Lliwiau'r Eira

Lliwiau'r Eira

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848516731

Current Publication Date: 25/01/2013

Format: E-book

Number of Pages: 282

Title available as:

£7.99

* Required Fields

£7.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Ar y môr y mae'r milwyr ifanc Eyolf, Tarje, Linus a Jalo ar ddechrau'r nofel annisgwyl hon. Wedi i'w llong gael ei dryllio does dim dewis ond mynd ar daith trwy diroedd oer y blaidd a'r eryr, lle mae pobl yn bobl fel erioed: yn ffeind, yn ffraeth, ac yn ffiaidd. Awn y tu hwnt i amser a dilyn y cymeriadau a'u hymdrechion i ddal gafael ar eu hunaniaeth, pa rwystrau bynnag ddaw i'w rhan a beth bynnag mae'r byddinoedd a'r Chwedl yn ei fygwth neu'n ei orchymyn.