Dewis

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848518070

Current Publication Date: 2014

Format: E-lyfr

Title available as:

£8.99
£8.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Y tro cyntaf y caiff bywyd Mari ei ddryllio, does dim dewis ganddi ond dal ei gafael a brwydro ymlaen. Chwarter canrif yn ddiweddarach, a all hi wneud hynny eto? Dyma hanes teulu cyfoes a’r tensiynau sy’n codi pan fydd grymoedd y tu hwnt i’w rheolaeth ar waith. Er gwell, er gwaeth, mae dewisiadau unigol Mari, ei merched, ei gŵr a’i chyn-ŵr yn cyffwrdd, i’r byw, â phob un ohonyn nhw. Mae nofel egnïol a heriol Ioan Kidd yn frith o bynciau llosg y gymdeithas gyfoes. Ond yn fwy na hynny, mae’r awdur yn ein hannog i ailystyried y perthnasau llai amlwg sy’n rhan o wead cymhleth teuluoedd modern. Ochr yn ochr â’r dwyster, mae cariad a hiwmor yn goleuo cynfas amryliw’r nofel ddyrchafol hon, a thrwy’r cyfan mae’n rhaid i bawb wynebu dewisiadau mawr. Enillydd Llyfr y Flwyddyn 2014.