Breision

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848518063

Current Publication Date: 2014

Format: E-lyfr

Title available as:

£7.99
£7.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Agorwch benglog Jon Gower a gall pethau od iawn arllwys mas: nid yw pethau bob dydd bob amser fel maen nhw'n ymddangos. Yn ei gasgliad cyntaf o straeon byrion yn Gymraeg, cawn hanes y fampir olaf yng Nghlydach, mam-gu frawychus o lofruddiol; dyn sy'n mynd yn ddall ar ôl gweld merch hardd; beirdd Cymraeg sy'n troi'n sombis, ac arwres sy'n achub bywydau ei chyd-Ferched y Wawr gyda'i hymbarél. Fel byddai rhywun yn ei ddisgwyl gan un o awduron mwyaf adnabyddus Cymru, nodweddir y straeon gan ddychymyg byw a naratif byrlymus. Mae'r naws yn dywyll ac yn dreisgar, ond mae ysgafnder a hiwmor crafog yn llechu yma hefyd. Cyfrol newydd gan awdur Y Storïwr, enillydd Llyfr y Flwyddyn 2012. "Mae ffrwythlonder y dychymyg yn syfrdanol." ('Breision') Elan Closs Stephens (Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a'r Cylch 2008)