3:00am Tradwy

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848518032

Current Publication Date: 2014

Format: E-lyfr

Title available as:

£8.99
£8.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Wedi i'w fywyd cysurus yng Nghaerdydd gael ei chwalu un noson drychinebus, enciliodd Danny Thomas i heddwch cymharol Ceredigon. Ond nid yw bywyd yn fêl i gyd yno ychwaith. Un bore caiff ei ddeffro'n ddisymwch yn yr oriau mân. Ymddengys fod ffawd am wneud iddo sylweddoli o'r newydd faint o'r gloch yw hi arno mewn gwirionedd. Hanes y tridiau tyngedfennol hwnnw sy'n dilyn a geir yn y nofel dreiddgar hon. Wrth i amser fynd rhagddo'n ddidrugaredd, rhaid i Danny wynebu ei fwganod a dysgu derbyn ei dynged ei hun - heb sôn am dynged ei fro fabwysiedig, ei iaith a'i genedl. A oes i bawb a phopeth eu hamser? Ai derbyn yr anochel yw'r unig ddewis? Neu a all gwaredigaeth ddod o le annisgwyl? I Danny daeth awr o brysur bwyso. Mae ar fin darganfod 'o ba radd y bo'i wreiddyn'.