Dŵr Yn Yr Afon

Language: Cymraeg

ISBN: 9781785622045

Current Publication Date: 2017

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 218

Title available as:

£7.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Dyma nofel ysgytwol sy'n adrodd stori teulu mewn cymuned wledig yng ngorllewin Cymru. Rhedeg ffarm sy'n troedio ffin fregus rhwng llwyddiant a methiant y mae Morgan a'i fab Rhys - mae'r ddau'n anghytuno'n gyson ac yn dannod i'w gilydd am bwy sy'n feistr ar bwy.

Perthynas gymhleth a threisgar sydd gan Rhys a'i ail wraig, Han, er bod Morgan yn ceisio ei gwarchod hi rhag gormod o niwed. Ond beth sydd wrth wraidd y cyfan?

Daw llais o'r gorffennol i ddatgelu'r gwead trasig sy'n clymu aelodau'r teulu'n dynn at ei gilydd, a dod â nhw i sefyllfa lle gellid yn hawdd ddatod pob dim yn llwyr.