Cystadleuaethau / Competitions

(English below)

Ymwadiadau:

 “Nid yw'r gystadleuaeth hon wedi'i noddi, ei chefnogi neu'i gweinyddu gan, neu yn gysylltiedig â, Twitter. Yr ydych yn rhoi eich gwybodaeth i Gwasg Gomer Press ac nid i Twitter. Caiff y wybodaeth a roddwch ei defnyddio ar gyfer y gystadleuaeth hon yn unig ac ni chaiff ei defnyddio ar gyfer pwrpasau eraill.”


Rheolau cystadlu: 

 • Rhedir y gystadleuaeth hon gan Gwasg Gomer Press.

 • Mae'r gystadleuaeth ar agor i ddefnyddwyr Twitter dros 18 mlwydd oed sydd wedi hoffi ac ail-drydar y postiadau dan sylw, ac sydd wedi dilyn @GwasgGomerPress.

 • Gall unigolion gystadlu unwaith ar bob postiad unig. Gallant gystadlu ar fwy nag un postiad. Ni chaiff unioglion sydd wedi creu mwy nag un cyfrif i gystadlu eu hystyried.

 • Ni dderbynnir cystadleuwyr ar ôl y dyddiad a hysbysebir.

 • Dewisir pob enillydd o'r rheiny sydd wedi cystadlu ar hap gan aelod o staff Gomer erbyn 10 o'r gloch y bore y diwrnod a fanylir ar y postiad rheolau.

 • Rhoddir gwybod i'r enillwyr trwy neges breifat ar Twitter yn ogystal trwy eu tagio mewn postiad cyhoeddus.

 • Os na hawlia enillydd eu gwobr(au) o fewn i bum diwrnod o'u hysbysebu, ceidw rheolwyr y gystadleuaeth yr hawl i ddewis enillydd arall.

 • Ceidw Gwasg Gomer Press yr hawl i newid y gwobrau a gynhigir ar unrhyw adeg.

 • Ceidw Gwasg Gomer Press yr hawl i gau'r gystadleuaeth hon ar unrhyw adeg.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â sam@gomer.co.uk 

 

 

Disclaimer:

 This Competition is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook. You are providing your information to Gwasg Gomer Press and not to Twitter. The information you provide will only be used for this competition and not for other purposes.”


Competition rules: 

 • This competition is being run by Gwasg Gomer Press.

 • The competition is open to Twitter users aged 18+ years who have liked and retweeted on the posts in question, and followed @GwasgGomerPress.

 • Individuals may only compete once on each individual post. They may compete on more than one post. Idividuals who have created more than one account to compete will not be considered.

 • The closing date of each post will be detailed on the post in question.

 • Competitors will not be accepted after the date advertised.

 • Each winner will be randomly chosen by a member of Gomer staff from those who have competed by 10 a.m. on the date advertised on the original post.

 • Winners will be informed via a pricate message on Twitter as well as being tagged in a post.

 • If a winner does not claim their prize(s) within five days of being informed, the competition managers reserve the right to choose a different winner.

 • Gwasg Gomer Press reserves the right to change the prizes offered at any time.

 • Gwasg Gomer Press reserves the right to cancel this competition at any time.

Head to www.twitter.com/GwasgGomerPress to compete.

 If you have any questions, please contact us at: sam@gomer.co.uk