Chwalfa

Language: Cymraeg

ISBN: 9780863838781

Current Publication Date: 2016

Format: Paperback

Number of Pages: 319

Title available as:

£9.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Mae hi'n ddechrau'r 20fed ganrif , ac mae Bethesda'n bentre rhanedig oherwydd Streic Fawr Chwarel y Penrhyn. Mae teulu Gwynfa, cartre Edward a Martha Ifans a'u plant, yn diodde'n enbyd oherwydd y caledi a'r chwalu a ddaw yn sgil yr anghydfod, fel llawer teulu arall yn ardal Dyffryn Ogwen. Ond wrth i'r streic ddwysáu a'r chwalfa ddod yn amlycach, caiff bywyd pob un o'r pum plentyn a'u rhieni yn eu tro ei newid am byth.

Dyma saga afaelgar am deulu cyffredin sy’n ymdrechu i fyw o dan anawsterau ofnadwy. Gobeithio y bydd ffydd a dycnwch yn ddigon i gario teulu Gwynfa drwy’r cyfnod anodd a thros y chwalfa fawr.

 

Ystyrir T. Rowland Hughes yn un o nofelwyr gorau Cymru’r ugeinfed ganrif a’i ddawn am ddweud stori yn ddi-ail; medrai blethu bywydau bychain pobl yn ddeheuig ynghyd â’r darlun cymdeithasol ehangach. Cyhoeddodd bum nofel : O Law i Law, William Jones, Yr Ogof, Chwalfa acY Cychwyn.


‘Heb wastraffu geiriau, dyma nofel wych!’

Y Cymro