Swigod: Gwneud Fel Maen Nhw'n Ei Ddweud!

Swigod: Gwneud fel maen NHW'N ei ddweud!

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848514577

Current Publication Date: 2013

Number of Pages: 74

Title available as:

£4.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

'Cer i grafu, Deio!' meddai Osian. Ar unwaith, teimlodd Deio ysfa i gosi'i drwyn. Bu'n cosi a chrafu nes bod ei drwyn yn goch... Er mawr syndod i bawb, ar ôl treulio bore arall yn y Gornel Gallio yn yr ysgol, mae Deio'n dechrau ymddwyn fel hogyn da. Ond does ganddo ddim dewis! Ar ôl cael cerydd gan Mr Cadwaladr, y prifathro, rhaid i Deio wneud yr union beth mae pawb yn ei ddweud - waeth pa mor wallgo! Tybed a fydd un o ddiwrnodau rhyfeddaf ei fywyd yn dysgu Deio i fod yn llai drygionus?