Ceisiadau Llyfrau

Mae Gomer yn cyhoeddi llyfrau ffuglen a ffeithiol. Rydym yn falch iawn o ansawdd ysgrifennu, golygu, ac argraffu llyfrau, ac rydym bob amser yn hapus i dderbyn syniadau a drafftiau i'w hystyried ar gyfer cyhoeddi. 

Cyn danfon cais atom, noder y canlynol:

  1. Derbynnir ceisiadau ar ffurf dogfen Word (.doc / .docx / .odt) â gofod dwbl a rhifau tudalen.
  2. Mae'n rhaid ichi fod yn berchen ar hawliau'r gwaith a ddanfonir atom, neu'n cynrychioli'r awdur neu ddylunydd. 
  3. Noder ein bod yn derbyn nifer uchel o geisiadau a dylech ganiatáu rhwng wyth deg wythnos am ymateb.
  4. Bydd ceisiadau hirach yn cymryd mwy o amser i'w prosesu, a gofynnwn yn garedig ichi ddilyn y canllawiau a amlinellir isod.
Canllawiau - Beth i'w anfon atom:
  1. Crynodeb o'r cynnwys (un dudalen).
  2. Y tair pennod gyntaf / y tair stori gyntaf / y 30 tudalen gyntaf.
  3. Bywgraffiad byr o'r awdur.
  4. Manylion cyswllt yr awdur neu'r asiant (os yn berthnasol).
Danfonwch geisiadau at Sue Roberts: sue@gomer.co.uk
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â cheisiadau, mae croeso ichi gysylltu â Sue gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost uchod, neu aelod o'r adran gyhoeddi ar: 01267 221400.