Seren Y Dyffryn

Language: Cymraeg

ISBN: 9781785621826

Current Publication Date: 2016

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 79

Title available as:

£4.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

'Diolch byth!' ebychodd Cadi. 'O leiaf mae hi'n nos Wener!' Gwenodd wrth weld Seren, y ferlen fach, yn aros amdani'n ddisgwylgar wrth yr iet.

Wedi cyfnod gweddol anodd gartref a'i rhieni wedi gwahanu, mae Cadi Rowlands wrth ei bodd yn cael anghofio'r cyfan drwy ymweld â fferm Blaendyffryn. a'i ffrind arbennig, Seren - un o'r merlod prydferthaf i gael ei magu gan y fridfa erioed. Wrth i'r berthynas rhwng y ddwy ddatblygu, dyna ddechrau ar ambell antur gyffrous hefyd.