Plant Y Dyfroedd

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848517479

Current Publication Date: 2016

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 360

Title available as:

£8.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Maestref ddychmygol o’n prifddinas yw Y Dyfroedd – enw sy’n cuddio hanes trychineb go iawn a hen anghofiwyd.

Wrth i’r Ysgol Gynradd Gymraeg yno agosáu at ddathlu hanner can mlwyddiant ei sefydlu, â Rwth ar ofyn Oswyn Morris, y prifathro cyntaf, i dwrio am atgofion. Ond caiff fwy nag y mae wedi bargeinio amdano gan y dyn a adawodd y ddinas tan gwmwl hanner canrif yn ôl.

Trwy ‘hanesion’ Mr Morris daw Rwth yn ymwybodol o sawl agwedd ar hanes ei dinas fabwysiedig na wyddai ddim amdanynt – a chlyw am sawl tro ar fyd a ddaeth i ran ei thrigolion dros y canrifoedd. Mae hithau hefyd yn wynebu newidiadau yn ei bywyd, gyda’i merch, Elin, ar ei phrifiant a’i chwaraebeth achlysurol, Russ, yn ennyn chwilfrydedd ac amheuaeth am yn ail.

Tybed ai Mr Morris yw’r dylanwad gorau wrth iddi lywio llwybr i’r dyfodol? Wedi’r cwbl, daw’n amlwg ei fod wedi byw o dan faich atgofion enbyd o’i blentyndod, a bod ei straeon yn llawn cyfleoedd coll . . . a phlant a gollwyd.