Un Noson Dywyll

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848519459

Dyddiad Cyhoeddi: 2015

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 158

Teitl ar gael ar ffurf:

£5.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Pwy oedd y dyn ofnus a ddaeth ar gefn ceffyl at dollborth Pont-y-Glyn yn hwyr un noson dywyll, stormus yn nyfnder gaeaf? Ofn pwy oedd arno fe? A sut y diflannodd e fel petai'r ddaear wedi ei lyncu? Pwy oedd piau'r baban a adawodd gyda cheidwad y tolborth, a pham oedd llygaid llechwraidd yn gwylio'r tollborth ddydd a nos ar ôl hynny?