Un Noson Dywyll

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848519459

Current Publication Date: 2015

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 158

Title available as:

£5.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Pwy oedd y dyn ofnus a ddaeth ar gefn ceffyl at dollborth Pont-y-Glyn yn hwyr un noson dywyll, stormus yn nyfnder gaeaf? Ofn pwy oedd arno fe? A sut y diflannodd e fel petai'r ddaear wedi ei lyncu? Pwy oedd piau'r baban a adawodd gyda cheidwad y tolborth, a pham oedd llygaid llechwraidd yn gwylio'r tollborth ddydd a nos ar ôl hynny?