W, Metron

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848517882

Current Publication Date: 2014

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 128

Title available as:

£7.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Ers y noson y dringodd Marion Fenner ar ben stôl yn ferch fach i ganu i ffrindiau ei rhieni mewn parti Nadolig, roedd ei bryd ar berfformio. Bu’n aelod brwd o amryw gwmni opera a drama pan oedd yn ifanc, a chael ei derbyn i Gwmni Theatr Cymru yn syth ar ôl gadael y Coleg Cerdd a Drama. Ac wrth gwrs, Marion oedd Doreen Bevan, neu Metron, yn Pobol y Cwm dros gyfnod o ddwy flynedd ar hugain.

Y tu ôl i’r wên a’r steil, mae Marion wedi profi caledi bywyd hefyd – colli ei thad yn sydyn, tor-priodas, colli cymar a salwch. Ond does dim yn trechu’r ferch o Gwmllynfell.  Mae’n adrodd ei stori’n agored ac yn onest yn y gyfrol hon, o’i phlentyndod hapus trwy hwyl y coleg ac ar hyd trywydd ei llwybr actio a thu hwnt. Er mai ei hanes hi sydd yma, bydd yn taro tant â phob menyw sydd wedi goroesi profiadau tebyg.

Mae pobl yn dal i’w chyfarch fel Doreen hyd heddiw, ond Marion sydd yma bob cam, yn yr hiwmor a’r tristwch, yn yr hwyl a’r troeon trwstan, ac yn y berthynas agos sydd rhyngddi hi a’i theulu a’i ffrindiau, sydd wedi bod yn gwmni ac yn gynhaliaeth iddi ar hyd y daith.