Cario 'mlaen

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848517141

Current Publication Date: 2014

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 198

Title available as:

£7.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Fe gwrddon ni â Cerys, Hywel, Meleri a Lois am y tro cyntaf yn y gyfrol Ffreshars. Ond beth, tybed, yw hanes y ffrindiau coleg ar ôl symud i fyw yn y byd go iawn?

Ers iddyn nhw adael y coleg mae’r pedwar wedi dilyn llwybrau tra gwahanol ac yn benderfynol o beidio â gwneud yr un hen gamgymeriadau eto... Ond weithiau mae gan ffawd ei syniadau ei hun.

Dyma nofel sionc a beiddgar am gyfeillgarwch, cariad a cholled. Er ei bod yn ddilyniant i gyfrol gyntaf yr awdur, mae hefyd yn stori gyflawn ynddi ei hun – un hynod ddarllenadwy ac apelgar.

Cario ’Mlaen yw pedwaredd nofel Gymraeg Joanna Davies, awdures fentrus sy’n adnabyddus am ddyfeisio plotiau ffres, cyfoes a bachog. Un o Sir Gaerfyrddin yw Joanna yn wreiddiol, ond erbyn hyn mae’n byw gyda’i gŵr, Steve, yng Nghaerdydd.

Dyma rai sylwadau ar y gyfrol Ffreshars:

‘Ma’ Ffreshars yn dechrau fel dyddiadur tri ffrind yn mynd i’r coleg ond yn cyrraedd lle annisgwyl o dywyll cyn y diwedd.  Bechgyn drwg a merched gwaeth… tydi coleg yn hunllef!’

Llwyd Owen

 

‘Reiat o nofel yn llawn asbri dyddiau coleg – ond nid i’r gwangalon!’

Caryl Lewis