Strach: Dirgelwch Llys Undeg

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848517592

Dyddiad Cyhoeddi: 2013

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 156

Teitl ar gael ar ffurf:

£4.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Mae'n wyliau haf a Tomos wedi mynd i aros gyda'i fam-gu a'i dad-cu yn Llys Undeg. Ond yn ôl y bobl leol, mae'r tŷ wedi bod o dan gwmwl byth ers i fachgen ifanc ddiflannu oddi yno ddechrau'r Ail Ryfel Byd. Mae Tomos yn cael teimlad annifyr fod rhywun yn ei wylio weithiau wrth i ambell beth gwerthfawr ddechrau diflannu o'r tŷ. Mae pawb o dan amheuaeth! Rhaid i Tomos fynd at wraidd y dirgelwch yn gyflym, cyn i hanes ailadrodd ei hun...