Strach: Dirgelwch Llys Undeg

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848517592

Current Publication Date: 2013

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 156

Title available as:

£4.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Mae'n wyliau haf a Tomos wedi mynd i aros gyda'i fam-gu a'i dad-cu yn Llys Undeg. Ond yn ôl y bobl leol, mae'r tŷ wedi bod o dan gwmwl byth ers i fachgen ifanc ddiflannu oddi yno ddechrau'r Ail Ryfel Byd. Mae Tomos yn cael teimlad annifyr fod rhywun yn ei wylio weithiau wrth i ambell beth gwerthfawr ddechrau diflannu o'r tŷ. Mae pawb o dan amheuaeth! Rhaid i Tomos fynd at wraidd y dirgelwch yn gyflym, cyn i hanes ailadrodd ei hun...