Strach: Y Gwaith Powdr

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848517028

Dyddiad Cyhoeddi: 2013

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 108

Teitl ar gael ar ffurf:

£4.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Er bod y lle unig yn codi tipyn o ofn arni, mae Cira'n aml yn mynd i eistedd ar lan yr afon yn y warchodfa natur, ger yr hen waith powdr. Wrth glywed siffrwd yn y gwair, a chwibanu ar yr awel, mae'n dechrau synhwyro nad yw hi yno ar ei phen ei hun. Un bore, mae hi'n cwrdd ag Ifan. Does neb arall yn gallu ei weld - neb ond Cira - ac mae'n cael ei hudo fwyfwy ganddo, hyd nes ei bod yn cael ei denu i le peryglus iawn...