Strach: Y Gwaith Powdr

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848517028

Current Publication Date: 2013

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 108

Title available as:

£4.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Er bod y lle unig yn codi tipyn o ofn arni, mae Cira'n aml yn mynd i eistedd ar lan yr afon yn y warchodfa natur, ger yr hen waith powdr. Wrth glywed siffrwd yn y gwair, a chwibanu ar yr awel, mae'n dechrau synhwyro nad yw hi yno ar ei phen ei hun. Un bore, mae hi'n cwrdd ag Ifan. Does neb arall yn gallu ei weld - neb ond Cira - ac mae'n cael ei hudo fwyfwy ganddo, hyd nes ei bod yn cael ei denu i le peryglus iawn...