Catrin Stevens

Catrin Stevens

Ganed Catrin Stevens yn Llan-non Ceredigion ac fe’i haddysgwyd yn Ysgol Ramadeg Ardwyn a Choleg y Brifysgol Bangor. Bu’n gweithio fel athrawes Hanes a Chymraeg a bu’n bennaeth yr Adran Hanes a Hanes Cymru yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin. Am gyfnod bu’n ymchwilio i hen arferion gwerin Cymru yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan ac o’r profiad hwnnw y deilliodd llyfrau ar arferion caru ac ar farw a chladdu ‘slawer dydd. Bellach mae’n gweithio fel awdur llawrydd a’i phrif ddiddordeb yw dehongli hanes Cymru ar gyfer oedolion, mewn llyfrau yng nghyfres Cip ar Gymru a Stori’r Gymraeg ac ar gyfer plant yn arbennig. Ymhlith ei llyfrau i blant mae’r gyfres wreiddiol Hanes Atgas sy’n adrodd hanesion difyr a doniol am ein hanes fel cenedl, mewn cyfrolau fel Yr Oesoedd Canol Cythryblus, Oes Ofnadwy Victoria, Y Ddau Ryfel Byd Enbyd, Y Celtiaid Cynhennus a'r Rhufeiniaid Rhyfygus ac Y Chwedegau Ych-a-fi. Mae ganddi dair cyfrol yn y gyfres A wyddoch chi …? hefyd.

Gweld llyfrau'r awdur